Početna stranica

Ukupno objavljenih odluka: 322451

Portal sudske prakse | O pretraživanju i pregledu odluka

Dobrodošli na web stranice baze sudskih odluka pod nazivom Sudska praksa - Portal sudske prakse.

Sudska praksa informacijski je sustav koji je nastao u sklopu projekta PHARE 2006 "Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse" i omogućuje uvid u sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske te ostalih sudova u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj i svrha projekta je tzv. harmonizacija sudske prakse odnosno dostupnost sudskih odluka svim sucima i sudskim savjetnicima u svim sudovima Republike Hrvatske, kao i široj općoj i pravnoj javnosti.

Ustavna zadaća Vrhovnog suda RH jest osigurati jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana kao i sustav objavljivanja sudske prakse na Internetu.

Sudska praksa temelj je za objavu odluka Vrhovnog suda RH i ostalih sudova Republike Hrvatske.

Vrhovni sud Republike Hrvatske objavljuje sve svoje odluke (bez odabira) i baza sadrži sve odluke tog suda od 1990. pa do danas, dok drugi sudovi objavljuju samo najznačajnije sudske odluke. Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence).

Sudske odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske donesene u svezi zahtjeva za suđenje u razumnom roku, zbog velikog broja istovjetnih (tipskih) odluka, od 1. srpnja 2012. više se ne objavljuju, osim onih u kojima je zauzeto značajno pravno stajalište.

Sustav omogućuje i uvid u sudsku praksu objavljenu u tiskanim izdanjima Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod nazivom "Izbor odluka".

Svaka odluka u bazi ima cjeloviti tekst, koji se od originalnog razlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku, i pridružene metapodatke  (na primjer: naziv suda, sudski odjel, datum odluke, vrsta odluke itd.) koji su dostupni široj općoj i pravnoj javnosti. Zbog zaštite stranaka u postupku izostali su identifikacijski podaci o fizičkim i pravnim osobama, prema Odluci o objavi i anonimizaciji sudskih odluka i Uputama o načinu anonimizacije sudskih odluka Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Pristup sudskim odlukama u potpunosti je besplatan.

Otvaranje tekstova i metapodataka o odluci bilo je zaštićeno sustavom provjere autentičnosti, tzv. CAPTCHA kontrolnim kodom, kojim se provjerava je li sustavu pristupio čovjek ili računalo s namjerom nezakonitog pristupa.

Od 4. veljače 2019. uklonjena je zaštita kontrolnim kodom - sustavom CAPTCHA te je omogućen pristup tekstovima odluka.

Tekstovi odluka pohranjeni su u dva formata: TXT format (običan tekst) i PDF format. Za pregledavanje i čitanje tekstova odluka potreban je preglednik PDF datoteka odnosno program Acrobat Reader ili njemu sličan program za pregledavanje PDF datoteka.

Na poveznici možete preuzeti priručnik za korisnike portala Sudska praksa:

Priručnik za korisnike

Za dodatne informacije i pitanja slobodno nas kontaktirajte putem elektroničke pošte: csp@vsrh.hr